Aktuális televízió, újság, rádió és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem
Hallgasd a Rábaköz Rádiót online a weboldalunkon!

A vicai családok őrködnek kultúrájuk felett

A Vicát említő első dokumentum 1162-ből való – mondta Horváth Győző, aki az írást a soproni levéltárban fedezte fel, miközben negyven évvel ezelőtt kutatni kezdte mostani lakóhelyének, Farádnak a történetét. A néprajzkutató megmutatta annak a birtokadományozási oklevélnek a másolatát, amellyel III. István király hűséges alattvalójának vicai malmot ajándékozott.
A Rábaköz népének történetét alapvetően meghatározta a természeti környezet az Öreg- Rába, a Kis-Rába és a Rábca által közrefogott, Rába-szigetként is emlegetett rész, ahol a vicaiak éltek. A többi falura jellemzően, itt is szorgalmas népek éltek, s a lakosság zöme egyszerű, jobbágysorban tengődő személy volt – mesélte a vicai származású Horváth Győző. A Vicza nevű nemesi család emelkedik ki közülük, akik birtokaik révén a megye meghatározó tagjai voltak – tette hozzá. Később egybeolvadtak a nagylozsi és a hédervári famíliával, s az ily módon egyesült család címere a vicai templomban látható. Az épület külsőségeiben nem hívja fel magára a figyelmet, de a belbecs annál értékesebb.
Beled településrészét hatalmas erdőségek vették körül, amit az 1700-as évek végén készült  térkép még jól jelez. A jobbágyok időlegesen kapták meg az irtásföldeket, de hogy hogy nem, mikor művelés alá fogták, rögtön szemet vetettek rá a nemesek. A Viczai család ez alól kivétel volt, mert jámbor tagjai az alattvalókkal együtt óvták-védték a falut.
Az időközben előkerült sok apró adatot, történeti részt egymás mellé rakva, teljesebb képet kaphatunk a faluról – mondta Horváth Győző, aki 1989-ben jelentette meg a Szülőfalunk Vica című kiadványt, a mostani  jubileumi évfordulóra pedig a 850 év mozaikszemcséi elnevezésű, illusztrációval gazdagon ellátott, 30 oldalas füzetecskét. Az írásban a történelmi és a táji környezetre, valamint a sorsfordulókra helyezte a hangsúlyt. Horváth Győző sajnálattal tapasztalja, hogy csökken a lakosság száma, és egyre kevesebben vannak azok, akik részt vesznek a településrész életének szervezésében, ugyanakkor bízik annak a hét-nyolc családnak a kitartó lelkesedésében, amelynek tagjai Vica sorsát eddig is a szívükön viselték.

Bedi Ervin tagja annak az öt fős szervezőbizottságnak, amely már tavaly megkezdte a 850. évforduló ünneplésének előkészületeit. A lakosságot időben értesítették a fejleményekről, s az elszármazottak találkozójára kiküldött meghívó közül legalább 120-at vissza is küldtek, s a családtagokkal együtt több mint kétszázan voltak. Az önkormányzati képviselő számíthat arra a biztos magra, amelynek tagjai készek részt venni a szervezésben. Egyelőre nem adják fel, és remélik, jövőre is megtarthatják a kertvárosi napot.
Beküldés dátuma: 2012. 08. 01.

Kapcsolódó hírek

További hírek