Aktuális televízió, újság és internetes hirdetési ajánlatunk Megnézem

Húsvéti szentmise a Csornai Premontrei Apátsági templomban

– Amikor emberileg a legnehezebb a feladatunk, akkor van legközelebb hozzánk az Isten – fogalmazott Varga Balázs plébános a Csornai Premontrei Apátsági templomban tartott húsvéti szentmisén. Az istentiszteletet Fazakas Zoltán Márton premontrei apát celebrálta.

– Krisztus feltámadt! Kedves testvéreim, főtisztelendő plébános úr, kedves Balázs atya, rendtársaim, igazgató úr, kedves csornai, rábaközi testvérek, mindannyian akik a Rábaközi Televízió jóvoltából bekapcsolódnak szentmisénkbe, és akik az interneten keresztül követnek bennünket, illetve imádkoznak együtt velünk – köszöntötte a híveket Fazakas Zoltán Márton apát úr Húsvét vasárnapján, amikor a premontrei templomban együtt ünnepelt mindkét csornai plébánia.
– Húsvét az igazság diadalának ünnepe, a gyűlölet és gonoszság keresztre feszítette az igazságot és a szeretetet, de harmadnapra feltámadt nagy megdöbbenésére ellenségeinek – mondta a premontrei apát, aki Márton Áron püspök szavaira emlékeztetett: A mai kivételes, különlegesen emberpróbáló időkben a húsvét az igazság diadalának ünnepe.


 - Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: «Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk.» – az olvasmány az Apostolok cselekedeteiből hangzott el Herman Antal tolmácsolásában. A csornai II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola igazgatója a szentleckében Szent Pál apostol kolosszeiekhez írt leveléből olvasott fel részletet.

– Rendhagyó az idei húsvét, hiszen nem tudunk együtt ünnepelni, üresek a templomaink. Elválasztanak bennünket a falak, az otthon és a templom falai. A fizikai elzártság ellenére azonban hiszem azt, hogy mégis egyek tudunk lenni az imádságban, a lelki egységet meg tudjuk élni a szeretetben való találkozás által. Számomra nagy öröm, hogy a Rábaközi Televízión keresztül szólhatok a kedves hívekhez – fogalmazott Varga Balázs. A megváltó feltámadása valósággá vált az emberek számára, akiknek ma az a feladata, hogy meghallják a nekik szóló üzenetet: Krisztus örömének és békéjének befogadásával felül lehet emelkedni a sötét, sokszor kilátástalannak tűnő helyzetből is. A koronavírus-járvány árnyékában legyünk figyelmesebbek, türelmesebbek, nagylelkűbbek, szolgálatkészebbek egymással. A Jézus Szíve templom plébánosának buzdító, reményt adó szavai után a szentmise a Hiszekegy imádsággal, a katolikus hit megvallásával folytatódott.
A szertartás végén Balázs atya megköszönte Márton apát úrnak, hogy együtt ünnepelhették húsvét misztériumát.
Boldvai Márton Bertalan arra hívta fel a hívők figyelmét, hogy a templom előtere nyitva áll az imádkozók előtt, akik biztonságos távolságban fejezhetik ki hálájukat az Úrnak. A premontrei perjel ezt követően a szentmisék televíziós, internetes közvetítéséről beszélt. Elhangzott, hogy a Csornai Premontrei templomba és a Jézus Szíve templomba tervezett tavaszi bérmálásokat is későbbi időpontban, valószínűleg ősszel fogják megtartani az egész egyházmegyében, Veres András püspök rendelkezése értelmében.
– Lelkipásztori ügyekben továbbra is bátran keressenek meg minket. Elérhetőek vagyunk akár az interneten (nagyboldogasszonyplebania@gmail.com), akár a 96/261-518-as telefonszámon keresztül. Apátsági templomunkban továbbra is mindennap mutatunk be szentmisét. Jézus feltámadásának örömhírét még a falak és a zárt ajtók sem állíthatják meg!

Beküldés dátuma: 2020. 04. 14.

Kapcsolódó hírek

További hírek